Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéshez

Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéshez
Alulírott, mint felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az az Opovszki és Társa Kft. (székhely: 2217. Gomba, Gombai út 40. adószám:25994407-2-13; Cégjegyzék szám: 13-09-188101) mint adatkezelő az 3. pontban meghatározott személyes adataimat az Infotv. 5. § (1) bekezdésével és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésével összhangba kezelje.
1.    A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
2.    A hírlevél küldéssel adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
3.    A hírlevél küldéssel kapcsolatos kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím,
4.    Az adatkezelés célja: A webáruház hírlevél formájában értesíti a hírlevélre feliratkozókat a webáruházzal kapcsolatos aktualitásról.
5.    Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek:
Adatkezelő neve: Opovszki és Társa Kft
Székhelye: 2217. Gomba, Gombai út 40.
Adószám: 25994407-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-188101
Levelezési cím: 2217. Gomba Gombai út 40.
Adatkezelés helye: 2200. Monor, Petőfi Sándor u 12.
E-mail cím: kozpont@belizonia.hu
Telefonszám: 06-20-325-77-05
Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó neve: Tárhely.Eu Kft.
Székhelye: 1144. Budapest, Ormánság u.4.
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-909968
Levelezési cím: 1538.Budapest, Pf 510.
Adatfeldolgozás helye: 1144. Budapest, Ormánság u.4.
E-mail cím: support@tarhely.eu
Telefonszám: 36-1-789-2789
6.    Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.
7.    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:
A Felhasználót a személyes adatainak kezelése során az alábbi jogok illetik meg:
•    A tájékoztatáshoz való jog;
•    A helyesbítéshez való jog;
•    A törléshez való jog;
•    Az adatkezelés korlátozásához való jog;
•    Az adathordozhatósághoz való jog;
•    A tiltakozáshoz való jog;
•    A zároláshoz való jog;
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad, a Felhasználó részére a kérelemben megjelölt adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire.
Az adatkezelőnek a személyes adatot törölni kell, ha:
•    kezelése jogellenes;
•    az érintett kéri;
•    az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
•    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
•    azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36/1/391-1400; telefax: +36/1/391-1410) elrendelte.
8.    Hozzájárulás visszavonása
A hírlevél alján lehetőséget biztosítunk a hírlevélről való leiratkozásra, illetve az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudja jelezni számunkra a hírlevélről való leiratkozást.
Email cím:            kozpont@belizonia.hu
Postázási cím:       Opovszki és Társa Kft., 2217. Gomba, Gombai út 40.
Telefon:                06-20-325-77-05
 
2018-05-18

Az oldal tetejére