Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéshez

Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéshez

Alulírott, mint felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az az Opovszki és Társa Kft. (székhely: 2217. Gomba, Gombai út 40. adószám:25994407-2-13; Cégjegyzék szám: 13-09-188101) mint adatkezelő az 3. pontban meghatározott személyes adataimat az Infotv. 5. § (1) bekezdésével és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésével összhangba kezelje.

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 1. A hírlevél küldéssel adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím,
 2. Az adatkezelés célja: A webáruház hírlevél formájában értesíti a hírlevélre feliratkozókat a webáruházzal kapcsolatos aktualitásról.
 3. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek:

Adatkezelő neve: Opovszki és Társa Kft

Székhelye: 2217. Gomba, Gombai út 40.

Adószám: 25994407-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-188101

Levelezési cím: 2217. Gomba Gombai út 40.

Adatkezelés helye: 2200. Monor, Petőfi Sándor u 12.

E-mail cím:

Telefonszám: 06-20-325-77-05

Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó neve: Tárhely.Eu Kft.

Székhelye: 1144. Budapest, Ormánság u.4.

Adószám: 14571332-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-909968

Levelezési cím: 1538.Budapest, Pf 510.

Adatfeldolgozás helye: 1144. Budapest, Ormánság u.4.

E-mail cím:

Telefonszám: 36-1-789-2789

 1. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.
 2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

A Felhasználót a személyes adatainak kezelése során az alábbi jogok illetik meg:

 • A tájékoztatáshoz való jog;
 • A helyesbítéshez való jog;
 • A törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Az adathordozhatósághoz való jog;
 • A tiltakozáshoz való jog;
 • A zároláshoz való jog;

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad, a Felhasználó részére a kérelemben megjelölt adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire.

Az adatkezelőnek a személyes adatot törölni kell, ha:

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36/1/391-1400; telefax: +36/1/391-1410) elrendelte.
 1. Hozzájárulás visszavonása

A hírlevél alján lehetőséget biztosítunk a hírlevélről való leiratkozásra, illetve az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudja jelezni számunkra a hírlevélről való leiratkozást.

Email cím:           

Postázási cím:       Opovszki és Társa Kft., 2217. Gomba, Gombai út 40.

Telefon:                06-20-325-77-05

 

2018-05-18

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.